ماه رجب، ماه زيارتي امام رضا (عليه السلام)
02 خرداد 1391
پرسش (188):
سلام عليکم و رحمه الله
چرا با وجود اينکه ماه شعبان ماه ولايت است، ماه رجب ماه زيارتي امام رضا صلوات الله و سلامه عليه معرفي شده است؟
پاسخ:
عليکم السلام و رحمة الله و برکاته
تماميت ظهور ولايت براي مردم در وجود اقدس امام رضا صلوات الله عليه رخ داده است، بدين سبب که اغلب انسان‌ها توانايي ادراک همه‌ي کمالات وجود را ندارند. به همين سبب است که ايمان به مراتب ولايت پيش از حضرت امام رضا صلوات‌الله‌وسلامه‌عليه براي بيش‌تر مردم از چنان عمقي برخوردار نبود که پس از رحلت و شهادت آن‌ها دچار تشتت و اختلاف نشوند.
علت اختلاف بسيار مهم در پيروان ولي خدا، جهل مردم به جايگاه ولايت بود. آن‌چه که جهل برطرف مي‌کند، علم است و امام رضا صلوات الله و سلامه عليه ظهور علم است. به همين سبب است که شيعيان و پيروان خاندان پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در عصر هر امامي به دسته‌ها و فرقه‌هاي متعددي تقسيم شدند و اين روند ناصواب تا عصر امام رضا صلوات الله و سلامه عليه ادامه يافت.
با ظهور علم خداي متعال در وجود مقدس آن حضرت، مردم به آن درجه از درک نايل شدند که پس از آن حضرت ديگر شيعه به فرقه‌هاي جديد تقسيم نشد و همه‌ي کساني که به امام رضا صلوات‌الله‌و‌سلامه‌عليه ايمان داشتند، به امام پس از وي نيز ايمان داشتند.
بسا علت برتري زيارت امام رضا صلوات‌الله‌و‌سلامه‌عليه بر زيات امام حسين صلوات‌الله‌و‌سلامه‌عليه همين باشد، يعني زاير امام رضا صلوات‌الله‌و‌سلامه‌عليه شيعه کامل است و هر که بدو ايمان داشته باشد، شيعه دوازده امامي يعني کامل است.
اگر ماه رجب را ماه عبوديت بدانيم، ماه شعبان را ماه ولايت و ماه رمضان را ماه توحيد، چنان‌که به نظر دقيق همين‌گونه است، ماه عبوديت مقدم بر ماه ولايت و ماه ولايت مقدم بر ماه توحيد خواهد بود. از سويي ماه رجب ماه عبوديت و در نتيجه مقدمه‌ي ماه ولايت است و از ديگر سو، ايمان به امام رضا صلوات‌الله‌و‌سلامه‌عليه مقدمه تماميت معرفت و رفع جهل عام از انسان‌هاست و چون عبوديت بدون معرفت ممکن نيست، پس زيارت آن حضرت با ماه رجب تناسب بيش‌تري دارد.